spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

 
 
  Štefan Šutý
Základný chovný holuby "JACKPOT 7777"
Milan Blahovský
Základný chovný holub "ROMULUS 2777"
 
  Chovný pár č.1

 
  SK-12-VR98-277 H SK-23-0802-601 Ha
  Blahovský
syn "2777"
Blahovský
vnučka "2777"-282.cena finále ALGARVE GOLDEN RACE - 505 km
 
  Chovný pár č.2
Otec "Romulus 69" - 343.finále ALGARVE GOLDEN RACE 2021 a "Romulus 117" - 236.cena finále ALGARVE GOLDEN RACE 2022
 
  SK-18-0999-6777 H DV-23-06407-1585 Ha
  Blahovský
syn "2777"
St.Brenneke
línia "Hallmann(Romario)" x Steffl
 
  Chovný pár č.3

 
  DV-16-05138-1433 H SK-18-02302-2277 Ha
  J.Kusser
otec 1.eso ročiaka SK "2274-18"
M.Blahovský
dcéra "2777" matka holuba "ROMULUS 117"-57.cena finále ALGARVE GOLDEN RACE-505 km,"ROMULUS 601"-282.cena finále ALGARVE GOLDEN RACE 505 km a "23-602" - 48.eso AGR
 
  Chovný pár č.4

 
  SK-18-02310-77 H SK-16-02302-696 Ha
  Blahovský
syn "2777"
Blahovský
dcéra "2777"
 
  Chovný pár č.5

 
  SK-18-02302-577 H SK-16-02302-672 Ha
  Blahovský
syn "2777"
Blahovský
dcéra "2777"
 
  Chovný pár č.6

 
  SK-21-0777-2727 H SK-18-02302-1016 Ha
  Blahovský
vnuk "2777"
M.Blahovský
dcéra "2777"
 
  Chovný pár č.7

 
  SK-15-0999-1010 H SK-16-02302-666 Ha
  Blahovský
vnuk "2777"
Blahovský
dcéra"2777"
 
  Chovný pár č.8

 
  SK-18-02302-2267 H SK-17-0999-1777 Ha
  Blahovský
syn "2777"
Blahovský
dcéra"2777"
 


  Chovný pár č.9

 
  SK-13-02302-777 H SK-21-02516-508 Ha
  M.Blahovský
syn "777"
M.Ištvan

 
  Chovný pár č.10

 
  SK-22-0802-117 H SK-22-0802-103 Ha
  Blahovský
vnuk "2777"-236.cena finále ALGARVE GOLDEN RACE - 505 km
Blahovský
vnučka "2777" - finalistka TS Žilina - 490 km
 
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB