spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

 
  SK-02-23-2777 H
  ROMULUS
víťaz CV Šport A 2005
  Chovný pár č.1

 
  SK-12-VR98-277 H PL-14-034-4248 Ha
  Blahovský
syn "2777"
W.Handerek
línia Desmet X Brockamp
 
  Chovný pár č.2
Rodičia Romulus 69 - 343.finále ALGARVE GOLDEN RACE 2021
 
  SK-18-0999-6777 H SK-18-02302-529 Ha
  Blahovský
syn "2777"
Blahovský
línia "Steckenbiller x Handerek"
 
  Chovný pár č.3

 
  SK-18-02302-577 H SK-17-0104-673 Ha
  M.Blahovský
syn "2777"
JI JIE
línia "Dijkstra x Thone"
 
  Chovný pár č.4

 
  DV-20-04632-340 H SK-16-02302-672 Ha
  J.Heilmeier

Blahovský
dcéra "2777"
 
  Chovný pár č.5

 
  SK-20-02302-2787 H SK-20-0777-3130 Ha
  Blahovský
vnuk "2777"
P.Grék
Heremans x KVDB x Klinkhammer
 
  Chovný pár č.6

 
  PL-17-034-97 H SK-18-02302-1016 Ha
  W.Handerek
línia "Sablon"
Blahovský
dcéra "2777"
 
  Chovný pár č.7

 
  SK-12-VR98-693 H SK-14-02302-2277 Ha
  Blahovský
syn "7777"
Blahovský
dcéra "7777"
 
  Chovný pár č.8

 
  SK-20-02302-1776 H SK-17-999-1777 Ha
  J.Heilmeier

Blahovský
dcéra "7777"
 


  Chovný pár č.9

 
  SK-20-02302-1701 H SK-18-02302-2277 Ha
  M.Blahovský
1.eso KDTVR Šariš 2021
Blahovský
dcéra "2777"
 
  Chovný pár č.10

 
  SK-20-0777-0717 H SK-20-02302-707 Ha
  Blahovský
vnuk "2777"
Blahovský
vnučka "2777"
 
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB