Kongres FCI v Kapskom meste

Niekoľkými slovami by som chcel predstaviť seba, svoju rodinu a svoje holuby, ktoré najviac vyplňujú môj voľný čas.

Bývam v Spišskom Podhradí,meste, ktoré je známe hlavne tým, že leží pod jedným z najväčších hradných komplexov v strednej Európe.

tu niekde mám môj holubník


S chovom poštových holubov som začal už ako žiak základnej školy. V začiatkoch to boli holuby miestnych chovateľov,postupne som sa zameral na kontakty s nemeckými chovateľmi prostredníctvom listovej korešpodencie. Tak som sa postupne začal informovať o metódach prípravy poštových holubov a zdokonaľoval sa zároveň v nemeckom jazyku.

Navštevoval som mnoho výstav a veľký dojem na mňa urobili hlavne športové výkonné holuby. Na môj holubník sa postupne dostávali odchovy holubov úspešného chovateľa Stanislava Kolačkovského, ktorý mal dobré vzťahy s moravskými chovateľmi - Ján Čambala, dr.Arnošt, Boleslav Novotný. Žiaľ neodborným vedením chovu som postupne prišiel o tieto kvalitné holuby. V roku 1984 som začal študovať na pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove a o holuby sa počas týždňa starala moja mama a priateľ Milan Greňa, ktorý v súčasnosti žije v Kanade a z tohto miesta mu ďakujem a prajem v novom prostredí veľa šťastia a úspechov. V roku 1990 po ukončení ZVS som presťahoval holuby z priestorov garáže pod strechu rodinného domu a znamenalo to obrat vo výkonnosti holubov. Čoskoro Medzi najúspešnejšie roky tohoto obdobia patria roky 1993 až 1996, kedy sa mi podarilo vystavovať niekoľko kvalitných holubov na Celoštátnych výstavach - Žilina r.1996 - 8.miesto kategória Šport 1 - 92-S-186716 a 9.miesto kategória Šport 1- 92-S-186783, 5.miesto - kategória Šport 4 - 91-S-87751,
 Senica r. 1997 -25.miesto - kategória Šport 1 - 92-S-186716, 15.miesto - kategória Šport 4 - 91-S-87751.
Absolútnym šampiónom týchto rokov bol však holub 92-S-186783. Tento holub dokázal získať niekoľko výborných umiestnení v priebehu rokov 1993 a 1994. Na celoštátnej výstave PH v Novom meste nad Váhom získal druhé miesto a postúpil na olympiádu FCI v Utrechte

92-S-186783Ďalšou etapou môjho chovateľského vývoja bol rok 2000 a nadviazanie priateľských vzťahov z Ľudovítom Holecom z Nitry a Štefanom Šutým zo Žiliny. Postupne som získal z ich chovov veľmi kvalitné holuby, ktorých odchovy sa začali rýchlo presadzovať aj v našich podtatranských podmienkach. Tieto holuby sú však určené pre krátke a stredné trate a problém dlhých tratí som sa rozhodol riešiť importom dlhotraťových holubov z Nemecka od pána Josefa Schlömera ( Huyskens van Riel x Delbar x Denys ) a z Belgicka od pána Gyselbrechta ( Vanbruaene x Catrysse x Van der Wegen). Moje chovateľské pôsobenie je známe aj pozície funkcionára oblastného združenia CHPH , keď už ôsmy rok som predsedom OZ Spišská Nová Ves a pracujem tiež ako správca web stránky Slovenského zväzu CHPH

ja, Nikolaas Gyselbrecht a L.HolecŠtefan Šutý